Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością posiadającą osobowość prawną zgodnie z polskim prawem. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVII/398/97 z dnia 30.10.1997 r.  Założycielem Spółki i obecnym właścicielem jest Gmina Gryfin
Podstawą prawną działalności Spółki są przepisy:

  • Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000 roku:
  • Ustawy z dnia 26.10.1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
  • Umowy Spółki.

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000113206

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES