Stan na dzień 31.12.2018 r.

 Aktywa trwałe     47.883.876,06 zł
 Aktywa obrotowe   5.396.470,78 zł
 SUMA aktywów   53.280.346,84 zł

 

 

 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES