Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres podmiotu: 74-100 Gryfino ul. Grunwaldzka 1
Siedziba Spółki: miasto Gryfino
NIP: 858-15-55-375
REGON: 811702243
 
Telefon: 91 416-27-28, 
Fax: 91 416-27-28 wew 31
e-mail:


Godziny urzędowania:
7:00 - 15:00  (od poniedziałku do piątku)
 
 
 
Telefony wewnętrzne 
 
 Dział  Nr wewnętrzny telefonu
 Administracja 27
 Dział techniczny  36
 Wspólnoty Mieszkaniowe  25
 Czynsze  30; 34
 Windykacja  29
 Utrzymanie porządku i czystości, BHP  27
 Inwestycje  28
 Główny Księgowy  24
 Księgowość  33
 
 
 
 
 
 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES