Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje , że dyżur pogotowia lokatorskiego pełni Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.   W związku z powyższym w przypadku awarii w budynkach administrowanych przez naszą spółkę należy dzwonić pod niżej podane numery telefoniczne:   telefon bezpłatny – 994  lub telefony: 91-416-30-51, 91-416-20-51, 91-404-54-00 Koordynacja dyżuru z ramienia Gryfińskiego TBS Sp. z o.o.: telefon – 601-727-360

 

 

 

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES