Członkowie Rady Nadzorczej:


Mariusz Kamiński - Przewodniczący

Artur Leśniak – Sekretarz

Jan Ragan - Członek

Robert Klecha - Członek

Tadeusz Bolek - Członek 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Rada Nadzorcza działa kolegialnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES