Członkowie Zarządu:

Przemysław Pisula - Prezes Zarządu


Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków. Członkowie zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego zarządu, którego kadencja jest 2 letnia.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES