SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Założycielem Spółki jest Gmina Gryfino, w imieniu której działa Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XXVII/398/97 z dnia 30.10.1997 r.

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES