OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Inspektor Ochrony Danych  w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
 
Anna Jezierska
e-mail:
 
RODO - klauzule informacyjne:

 

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES