Regulamin funkcjonowania modułu informatycznego „e-czynsze” (S-bit)
w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – obowiązuje
od 1 lipca 2019 r.

 

 

 

 

  

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NR KRS: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO NR 0000113206
Telefon: 91 416-27-28,  91 404 50 31,  91 415 22 21,

e-mail: 
KLAUZULA POLITYKI COOKIES