Skip to main content
Zachodnia część Gryfina z widokiem na nabrzerze widoczna z lotu ptaka

Działalność

Zarządzanie

Gryfińskie TBS świadczy usługi zarządzania i administrowania zasobami mieszkaniowymi. Jesteśmy wiodącym Zarządcą nieruchomości na rynku lokalnym.

Nasi Klienci wybrali Nas, ponieważ:

 • posiadamy szeroką wiedzę i wykwalifikowaną kadrę merytoryczną i techniczną,
 • posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu zasobami mieszkaniowymi na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
 • Nasza oferta charakteryzuje się szerokim pakietem usług dodatkowych dostępnych dla mieszkańców.

Z naszych usług korzysta już 60 Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzamy zasobem mieszkaniowym Gminy oraz budynkami własnymi z blisko 400 lokalami mieszkalnymi i usługowymi.

Partycypacja

Czym jest partycypacja TBS?

PARTYCYPACJA  to uczestnictwo, udział  jednostek  w  większej grupie, formacji, projekcie  czy  instytucji.Partycypacja w TBS

To nic innego jak „uczestnictwo” w budowie budynku mieszkalnego, w tym wyodrębnionych w nim lokali mieszkalnych. Przepisy  ustawy o  niektórych  formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego (w oparciu o które prowadzą działalność TBS) szczegółowo określa zasady i wysokość partycypacji – czyli uczestnictwa, w kosztach przedsięwzięcia (maksymalnie 30%).

Cesja PartycypacjiPonadto przepisy te dopuszczają zbywanie praw z tytułu partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego – tzw. CESJA.
Nabywca partycypacji TBS powinien spełniać warunki określone w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mówiące kto może zostać partycypantem TBS.
Cesja praw – jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy wierzycielem (zbywcą wierzytelności / cedentem) a osobą trzecią (nabywcą wierzytelności / cesjonariuszem), na  podstawie której wierzyciel przenosi  swoją  wierzytelność wobec dłużnika na osobę trzecią.

Podatki

Prawa wynikające z partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez TBS są prawami majątkowymi – czynności związane z nimi należy traktować jako związane właśnie z „prawami”.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają również umowy sprzedaży praw majątkowych, od których – zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych– stawka podatku wynosi 1% (liczone od wysokości ustalonego odstępnego). Zgodnie z ww. ustawą obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży na kupującym, który składa formularz PCC w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
Sprzedaż prawa majątkowego jest źródłem przychodu, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychodem jest uzyskana cena, a kosztami – wydatki związane ze zbytym cesją prawem partycypacji (kosztem może być kwota wpłacona do TBS).

Sprzedający kwotę odstępnego pomniejszoną o przeksięgowaną partycypację traktuje jako dochód i wpisuje do rozliczenia rocznego w pozycji “inne” i odprowadza podatek według skali podatkowej.

Inwestycje

Podstawowym przedmiotem działalności Gryfińskiego TBS jest realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych z przeznaczeniem na wynajem. Budowa nowych lokali mieszkalnych w ramach budownictwa społecznego pod wynajem dla osób fizycznych, jest zadaniem realizowanym od samego początku powstania Spółki.

Planowane i realizowane inwestycje

Obecnie Gryfińskie TBS jest w trakcie realizacji inwestycji mieszkaniowej.

Spółka posiada opracowaną koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Jana Pawła II w Gryfinie, która zawiera przede wszystkim projekt układu funkcjonalnego zabudowy wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Jest to projekt ekologiczny, a zastosowane w nim rozwiązania, w tym związane z retencją wody, zielenią, małą architekturą i przestrzeniami pro-społecznymi mają zadanie dopełnić sąsiadującą zabudowę.

Opracowana koncepcja zakłada budowę ok. 120 lokali mieszkalnych. Spółka posiada komplet dokumentacji, w tym podjętą Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Gryfinie przy ul. Jana Pawła II. Gryfińskie TBS ogłosiło I przetarg nieograniczony na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie wpierw przygotować projekt budowlany i branżowe, zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz w oparciu o wspomnianą koncepcję, Uchwałę Rady Miejskiej i Program funkcjonalno- użytkowy. Gryfińskie TBS planuje realizację inwestycji w 36 miesięcy, po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu, wyłonieniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy. Spółka planuje oddanie pierwszych lokali mieszkalnych nowym najemcom na przełomie 2025 – 2026 roku.

Zrealizowane

Do tej pory zrealizowaliśmy na terenie miasta Gryfino inwestycje, w wyniku których powstały budynki z mieszkaniami na wynajem, oddane do użytkowania w następującej kolejności:

 1. W  2001  roku  przy  ul. 9 Maja  ( 9-10 )  o  pow.1645 m z  36  mieszkaniami.
 2. W  2003  roku  przy  ul. Łokietka  ( 2-4 ) o  pow.1958 m2  z  40  mieszkaniami.
 3. W  2005  roku  przy  ul. Popiełuszki  ( 14-22 )  3067  m2  z  60  lokalami  mieszkalnymi.
 4. W  2006  roku  przy ul. Popiełuszki  (4-8) 2020 m2 z  36  mieszkaniami  w ¾  zasiedlonymi  najemcami  wskazanymi  przez  Gminę  Gryfino.
 5. W  2008 roku  przy  ul. Flisaczej 35  o powierzchni  1975 m2 i  z 40 lokalami  mieszkalnymi.
 6. W  2009 roku budynek przy ul. Opolskiej (1-7) pow. 2303 m2 z 48 mieszkaniami.
 7. W  2012 roku przy ul. Mazowieckiej (2-2a) 1313 m2 z 28 mieszkaniami.
 8. W 2013 roku przy ul. Opolskiej (11-19) budynek o powierzchni 2964 m2 i z 60 mieszkaniami.

Usługi

Gryfińskie TBS świadczy usługi ogólnobudowlane na podstawie zawartych umów i zleceń, w zakresie:

 • Remontów budynków i lokali (w tym generalnych i adaptacyjnych),
 • Malowanie klatek schodowych i powierzchni wspólnych budynków,
 • Wykonywania napraw i remontów dachów, orynnowania,
 • Mycia i dezynfekcji elewacji wraz z malowaniem,
 • Utrzymania czystości, prac porządkowo- rozbiórkowych,
 • Pozostałe.Jeżeli jesteś zainteresowany zleceniem Nam wykonania usługi napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..