Skip to main content
 Międzyodrze widok z lotu ptaka

O nas

Nasza misja

Podstawową rolą i zadaniem Spółki jest zapewnienie bezpiecznego schronienia dla obecnych i przyszłych mieszkańców Miasta i Gminy Gryfino.

Naszą Misją jest wspieranie mieszkańców w ich rozwoju poprzez stwarzanie im możliwości osiedleńczych, którą realizujemy we współpracy z Właścicielem – Gminą Gryfino. W ramach współpracy na rzecz rozwoju realizujemy Nasze cele poprzez tworzenie nowych mieszkań i remonty obecnych zasobów.

Mama tato i córeczka siedzą na dywanie
Część ośnieżonego Gryfina widziana z lotu ptaka

Historia

Gryfińskie TBS działa na rynku gryfińskim od 1 stycznia 1999 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gryfinie, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 października 1997 roku. Założycielem Spółki i jej właścicielem jest Gmina Gryfino.
Jednym z inicjatorów powstania Gryfińskiego TBS i pierwszym Prezesem Zarządu Spółki był wieloletni radny i Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Śp. Bronisław Mela, który piastował tę funkcje jednoosobowo do 2016 roku.

W latach 2016-2020 funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił Władysław Pielechowski, a w od października 2018 roku do składu Zarządu powołano Jacka Bartkowiak pełniącego funkcję Członka Zarządu.

Od marca 2020 roku Zarząd ponownie funkcjonuje w składzie jednoosobowym, a funkcję Prezesa Zarządu Gryfińskiego TBS pełni Przemysław Pisula.

Bloki mieszkalne widziane z lotu ptaka

Przedmiot działalności

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego– Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000113206.

Kapitał zakładowy Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 9.166.500 PLN i dzieli się na 18.333 udziały po 500 zł każdy. Właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Gryfino.

Spółka jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 858-155-53-75.

Na obrazku widnieje napis  Przedmiot działalności Spółki


Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Mieczysław Sawaryn Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn

Rada Nadzorcza

Beata Blejsz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Mariusz Kamiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Artur Leśniak Sekretarz Rady Nadzorczej

Gabriela Krefta-Marczak Członek Rady Nadzorczej

Piotr Gawora Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Paweł Nikitiński

Wiceprezes Zarządu