Oferta

Dla mieszkańców / najemców

Portal mieszkańca

W celu ułatwienia sposobu dokonywania rozliczeń Nasza Spółka udostępnia mieszkańcom Zarządzanego zasobu bezpłatnego dostępu do systemu   e-BOK, który umożliwia podgląd ewidencji bieżących rozliczeń   mieszkańca  z  tytułu   czynszu   i  opłat  za  lokal.   e-BOK.pl

W  celu    nadania   dostępu  do  aplikacji   prosimy  o  kontakt  mailowy  lub  telefoniczny: biuro@tbsgryfino.pl 

Zlecenia

W celu prawidłowego i terminowego realizowania Państwa zgłoszeń w Spółce prowadzony jest rejestr zleceń dotyczących spraw mieszkańców, w tym o charakterze technicznym i rozliczeniowym. Jeżeli zauważyłeś jakąś wadę techniczną/ niesprawność?   Jeżeli   chcesz  wyjaśnić naliczenie  / rozliczenie  lokalu?

W celu  dokonania zgłoszenia sprawy prosimy o kontakt: biuro@tbsgryfino.pl 

Pogotowie Lokatorskie

W ramach zarządzanego zasobu mieszkaniowego świadczymy dla Naszych mieszkańców nieodpłatnie usługę Pogotowia Lokatorskiego, tj. usuwania awarii i skutków ich powstania.

W ramach Pogotowia Lokatorskiego wykonujemy w szczególności:

  • usuwanie niedrożności/wycieków pionów kanalizacyjnych w budynku oraz niedrożności przyłączy/rewizji/ studni w granicach nieruchomości,
  • usuwanie awarii wodnych, tj. przecieki instalacyjne w budynku oraz przecieki przyłączy, usuwanie skutków zalania,
  • usuwanie awarii instalacji elektrycznej i zasilającej wewnątrz budynku, WLZ, liczników i podliczników,
  • usuwanie awarii, w tym nieszczelności instalacji gazu wewnątrz budynku oraz na przyłączu do budynku,
  • zabezpieczenia lokali stanowiących nieruchomość.

W ramach wykonywanego dyżuru, tj. w dni robocze, od godz 15:00 do 07:00 dnia następnego, oraz całodobowo w dni wolne od pracy (w tym święta), zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie telefonicznie pod numerami:

+48 509-702-000, +48 509-703-000
+48 509-702-000
+48 509-703-000

Dla wspólnot mieszkaniowych

Gryfiński TBS świadczy usługi zarządzania i administrowania zasobami tworzącymi Państwa Wspólnotę Mieszkaniową.

Jesteśmy wiodącym Zarządcą na rynku lokalnym. Warto z Nami współpracować gdyż:

    >

  • posiadamy szeroką wiedzę i wykwalifikowaną kadrę merytoryczną i techniczną,
  • posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu zasobami mieszkaniowymi na terenie Miasta i Gminy Gryfino,
  • nasza oferta charakteryzuje się szerokim pakietem usług dodatkowych dostępnych dla mieszkańców.

Wysoki poziom oferowanych usług gwarantujemy również dzięki właściwemu zapleczu oraz środkom i urządzeniom technicznym niezbędnym do realizacji zadań w ramach świadczonych usług, w oparciu o ustalony dla nich regulamin.

Zapraszamy do współpracy!

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 1, 74-100 Gryfino
tel./fax 91- 416 27 28
e-mail: biuro@tbsgryfino.pl

Dla dzierżawców komercyjnych

Gryfiński TBS świadczy usługi wynajmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń użytkowych, powierzchni reklamowych i pozostałych nieruchomości w ramach świadczonych usług na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, Gminy Gryfino oraz w ramach posiadanych zasobów własnych.

Lokale we Wspólnotach Mieszkaniowych

Lokale/pomieszczenia użytkowe oraz powierzchnie reklamowe należące do Wspólnot Mieszkaniowych są wynajmowane i użyczane zgodnie z przyjętymi zasadami i stawkami przez Wspólnotę Mieszkaniową. Wykaz pomieszczeń i powierzchni przeznaczonych pod wynajem/ dzierżawę znajduję się pod adresem:

Bip. Tbsgryfino

Lokale stanowiące własność Gminy Gryfino

Spółka zawiera w imieniu Gminy Gryfino umowy najmu i dzierżawy w oparciu o zawartą umowę świadczenia usług zarządzania gminnym zasobem. Wszystkie informacje na temat dzierżaw oraz sprzedaży nieruchomości na drodze przetargowej bądź bezprzetargowej znajdują się pod adresem:

Nieruchomości Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie (gryfino.pl)

Lokale własne

Gryfiński TBS świadczy usługi wynajmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń użytkowych, powierzchni reklamowych i pozostałych nieruchomości w oparciu o zasady przyjęte Uchwałą Zarządu Spółki. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu znajduje się pod adresem:

Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (gryfino.pl)